?

Log in

No account? Create an account

nezinomas · online


Suprasti ne rūsčią malonę gyventi, bet piktą, džiaugsmą numirti. A.Mackus

Recent Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
* * *